Over het JongerenNetwerk

Het initiatief voor het JongerenNetwerk komt vanuit jongeren die zelf zijn opgegroeid binnen de jeugdhulpverlening. De kern van het JongerenNetwerk bestaat uit een vaste groep vrijwilligers. Van jongs af aan hebben deze kerngroepleden van het JongerenNetwerk te maken gehad met zorg voor jeugd. 

Wie zijn wij

Het JongerenNetwerk bestaat uit een groep vrijwilligers die de kern van het JongerenNetwerk vormen geleid door twee projectleiders. Daaromheen zijn er 5 onderdelen binnen het sociale platform waar jongeren terecht kunnen. Dit zijn de Helpdesk, het Buddysysteem, het Adviesorgaan, het Forum en Netwerkpartners. Deze onderdelen zie je ook terug via het hoofdmenu. Met behulp van al deze onderdelen bieden wij jongeren een sociaal platform. Hier kunnen zij terecht met al hun vragen en tips en advies voor hun problemen. 

Waar staan we voor

Wij geven jongeren een stem en (h)erkennen de problemen waar jongeren die zorg voor jeugd nodig hebben mee te maken kunnen krijgen. Het doel is om jongeren die zorg voor jeugd nodig hebben een plek te bieden waar zij terecht kunnen met al hun vragen en in gesprek kunnen komen met andere jongeren.

Wat doen we?

Het JongerenNetwerk richt zich op jongeren tussen de 13 en 27 jaar die direct of indirect met (jeugd)zorg te maken hebben of hebben gehad en geeft hen een houvast. Wij helpen en begeleiden deze jongeren om samen tot een oplossing te komen. Dat kan via het beantwoorden van vragen waarmee een jongere zit via de Helpdesk. Blijkt dat een jongere meer ondersteuning nodig heeft, dan kan de jongere een beroep doen op een buddy. Deze buddy is een jongere die zelf ervaringsdeskundig is en met de jongere kan afspreken waarbij de buddy optreedt als vertrouwenspersoon. Ook kunnen jongeren met andere jongeren praten over hun problemen via het forum. De Netwerkpartners zijn personen, bedrijven en instellingen die het JongerenNetwerk steunen en waarbij jongeren ook terecht kunnen. 
Momenteel zijn wij actief in de gemeenten Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe en Rheden maar als je vraag op ons aansluit dan nemen wij die zeker aan!