Privacy, persoonsgegevens, veiligheid en de bescherming hiervan

1. Persoonlijke gegevens
Om met het JongerenNetwerk samen te kunnen werken hebben wij bepaalde informatie van jou nodig om samen met jou te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dit zijn persoonlijke gegevens onder andere over jouw verleden. Wij begrijpen dat dit voor jou gevoelige gegevens zijn en wij zullen die gegevens zeer vertrouwelijk behandelen.

De gegevens die wij nodig hebben zijn als volgt:

 • Naam.
 • Adres.
 • Telefoonnummer.
 • (privé)e-mailadres.
 • Instanties waarmee je te maken hebt.
 • Instanties waarmee je te maken hebt gehad.
 • Inzicht in jouw verleden m.b.t. jouw vraag zoals aan ons gesteld.
 • Inzicht in jouw huidige situatie m.b.t jouw vraag zoals aan ons gesteld.

Voordat wij gegevens van jou opslaan vragen wij altijd eerst of je akkoord gaat met ons privacy regelement. Veranderd er iets in dit regelement, dan word je hiervan altijd op de hoogte gesteld en gevraagd of je akkoord gaat met de wijzigingen.

2. Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Om jouw gegevens in te kunnen zien, te laten wijzigen en/of te laten verwijderen dien je hiervoor een verzoek in te dienen. Dit verzoek zal per mail verstuurd moeten worden naar administratie@project-jongerennetwerk.nl.

3. Wie kan bij mijn persoonsgegevens?
3.1 Interne inzage
Binnen het JongerenNetwerk kunnen jouw gegevens worden ingezien door de projectleiding en drie vrijwilligers die zich bezighouden met de administratie en privacyregels.

3.2 Externe inzage
Extern kunnen de gegevens op verzoek worden ingezien door jou zelf of door jou goedgekeurde derden.

4 Wat doen jullie met mijn persoonsgegevens?
Op basis van de gegevens die jij ons verstrekt gaan we met jou in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen.

4.1 Vrijwilligers
Voor vrijwilligers betekend dit dat wij met jou een aangepast takenpakket samenstellen dat past bij wat jij kan en aansluit op wat jij wilt. Verder gebruiken wij je gegevens ook om je uit te nodigen voor vergaderingen en evenementen, het doorsturen van informatie die jou aangaat en om vrijwilligersvergoedingen uit te keren.

4.2 Jongeren
Voor jongeren die zich aanmelden met een specifieke vraag betekend dit dat wij in een gesprek met jou willen ontdekken wat jij nodig hebt en wat wij voor jou kunnen betekenen. Wij zullen je gegevens nooit zomaar gebruiken om je zaken toe te sturen waar je niet om vraagt, waar je geen toestemming voor hebt gegeven en/of die voor jou niet van belang zijn.
Je gegevens zullen wel verwerkt worden in onze administratie. Dit betekend dat wij een beknopte en anonieme samenvatting geven van wie jij bent om bij te houden wat voor bereik wij hebben en wie wij bereiken. Wij geven nooit privacy gevoelige gegevens zonder jouw specifieke toestemming door aan derden.

5. Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?
5.1 Vrijwilligers
De gegevens van de vrijwilligers verwijderen wij op het moment dat je geen vrijwilliger meer bent. Wij verwijderen al jouw gegevens op het moment van uitschrijving per direct. Omdat je alleen een vrijwilligers vergoeding krijgt hoeven wij jouw gegevens niet te bewaren voor de belastingdienst.

5.2 Jongeren
Als jij je als jongere hebt aangemeld met een specifieke vraag bij het JongerenNetwerk dan gebruiken wij jou gegevens geanonimiseerd om ons bereik bij te houden. Dit betekend dat wij jou gegevens nooit zonder goedkeuring verstrekken aan derden.

6. Waar worden mijn gegevens opgeslagen?
Jouw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde online omgeving die voldoet aan de laatste beveiligingsstandaarden en regels omtrent de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Van deze online omgeving wordt periodiek een beveiligde back-up gemaakt.

7. Datalekken
Wanneer zich een datalek heeft voorgedaan, zullen wij deze melden volgens de richtlijnen bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Vragen en klachten
Voor vragen en klachten kun je een mail sturen naar administratie@project-jongerennetwerk.nl

9. Analytics
Gegevens verkregen van zowel vrijwilligers als jongeren zal te allen tijden geanonimiseerd gebruikt worden voor statistieken. Deze gegevens zijn niet meer terug te koppelen aan een naam en/of persoon.

Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in het volgende:

 • Statistieken omtrent geslacht.
 • Statistieken omtrent leeftijd.
 • Statistieken omtrent woonplaats/gemeente/regio/provincie.
 • Statistieken omtrent de gestelde vragen
 • Statistieken omtrent de genoemde instanties
 • Statistieken omtrent het aantal afgehandelde en lopende zaken van het totaal aantal actieve en niet actieve aangemelde jongeren met een hulpvraag.
 • Statistieken omtrent het aantal afgehandelde en lopende zaken vanuit de vrijwilligers die zich bezighouden met het begeleiden en/of beantwoorden van hulpvragen.